Ekonomiq Byråportal Online – Vår digitala kommunikation och dokumenthantering

Vår vision är att skapa en bättre och enklare kommunikation som dessutom underlättar för våra kunder att efterleva kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta gör vi genom Ekonomiq Byråportal online där våra kunder erhåller ekonomitjänster med moderna och flexibla digitala lösningar.
Vår Byråportal blir ett nav för våra kunders ekonomi och dokumentdelning där vi skapar förutsättningar för ett effektivt och informationssäkert utbyte av dokument samt verifikationer till redovisningen.

Ta med er digitala byrå på fickan!
Ni når Ekonomiq Byråportal online från både er Smartphone, Dator eller Surfplatta.

Här kommer ni se alla pågående ärenden oss emellan, få notiser om fakturor som ska attesteras, enkelt dela alla dokument istället för att mejla.
Ni kommer också få kontinuerliga nyhetsbrev och ekonominotiser.

Vill du veta vad du som kund har för möjligheter och vad du får för mervärden hos oss på Ekonomiq  kontakta oss.

(Obs, tjänsten är tillgänglig för Ekonomiq:s kunder)