Våra tjänster

Ekonomiq är en redovisningsbyrå som månar om att hålla en hög och proffsig servicenivå vilket skapar en trygghet för dig som företagare.

Vi är Auktoriserade Redovisningskonsulter vilket innebär att vi genomgår återkommande kvalitetskontroller samt följer Reko, Svensk standard för redovisningstjänster. Reko är ett ramverk för god redovisningssed som branschföreningen Srf arbetar utifrån. När du anlitar en auktoriserad redovisningskonsult ska du kunna vila trygg i att du får hög kvalitet på dina redovisningstjänster.

Tack vare vår breda kompetens kan du hos Ekonomiq också få hjälp med att hitta din samarbetspartner kring många av de tjänster som du som företagare kan behöva hjälp med. Vi har ett stort kontaktnät och kan hjälpa dig med att hitta såväl revisorer, skatteexperter, advokater mm.

Här bredvid ser du några av de tjänster vi kan tillhandahålla.

Vi tar hand om din ekonomiavdelning på ett effektivt och proffsigt sätt så du kan ägna dig åt din verksamhet fullt ut.
Det är många gånger mer kostnadseffektivt att lägga ut sin ekonomi- och löneavdelning till en redovisningsbyrå för att på så sätt kunna lägga de egna resurserna på rätt ställe.
Att oursourca sin ekonomiavdelning innebär att du köper de ekonomi- och lönetjänster du behöver när du behöver dem.
Du får tillgång till såväl ekonomipersonal som ekonomichef när behovet finns.

Vi har skött små och medelstora företags ekonomiavdelningar under mer än 20 år så tveka inte att kontakta oss för att få veta vad vi kan hjälpa just dig med.

Vi hjälper dig med delar eller hela ekonomin i din verksamhet. Ni väljer själva i vilken omfattning ni vill lägga ut er ekonomifunktion.
Våra tjänster innefattar allt från löpande redovisning, fakturering, kund- och leverantörsreskontra mm. Genom att anlita våra redovisningskonsulter har ni alltid tillgång till proffsiga och effektiva ekonomer.

Vi hjälper dig med alla typer av bolagsärenden. Vi kan snabbt starta ett aktiebolag till dig eller bistå med andra bolagsärenden såsom styrelseändring, firmaändring, byte av räkenskapsår mm.

Vi hjälper dig med allt arbete kring framtagning av kvartals-, halvårs- och årsbokslut.
Vi ansvarar också för framtagning av all bokslutsdokumentation som bolagets revisor behöver för att på ett effektivt sätt kunna genomföra revisionen.
Ekonomiq gör bokslut endast åt de kunder där vi har ansvarat för den löpande redovisningen under räkenskapsåret.

Årsredovisningen är en offentlig handling och ska vara Bolagsverket tillhanda senast 7 månader efter räkenskapsårets utgång.
Den är en handling som visar hur bolaget har gått och utvecklats under åren och är ofta något som såväl kunder som leverantörer granskar.
Därför är det av största vikt att årsredovisningen upprättas på ett proffsigt och korrekt sätt samt följer alla gällande lagar och regler.
Årsredovisningen ska innehålla

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och i större aktiebolag kassaflödesanalys fastställelseintyg i original revisionsberättelse – när så krävs koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse – om aktiebolaget är ett moderbolag i en större koncern. Ekonomiq gör årsredovisning endast åt de kunder där vi har ansvarat för den löpande redovisningen under räkenskapsåret.

Bolagsdeklarationen upprättas efter årsredovisningens fastställande och baseras på dessa siffror.
Vi ansvarar för att deklarationen upprättas och sänds in i tid till Skatteverket.
Ekonomiq gör bolagsdeklarationer endast åt de kunder där vi har ansvarat för den löpande redovisningen under räkenskapsåret.

Vi erbjuder professionell hjälp med alla era löne- och personalfrågor.
Vi tar hand om din löneadministration och erbjuder bl.a. webbaserad tid- och projektredovisning.
Här kan er personal rapportera sin arbetade tid via internet eller via mobilapp.
Kontrolluppgifter, rapportering till FORA, SCB, Försäkringskassan och skattedeklarationer är uppgifter som vi ansvarar för att det alltid görs i tid och på rätt sätt.

Vi arbetar bl a med programvarorna

hogia1  fortnox

tictac